Projekty

Projekt - POIG 8.2 taxi

                                                                                             
Ecocar realizuje projekt  "Wdrożenie innowacyjnego systemu IT typu B2B do zarządzania flotą taksówek oraz jego integracji z systemami głównych partnerów Spółki"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, ramach Działania 8.2 Programu Opreacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-573/13-00.

 

Zapytanie ofertowe nr 2 - wdrożenie innowacyjnego systemu IT typu B2B do zarządzania flotą taksówek oraz jego integracji z systemami głównych partnerów Spółki. 
 
 
 
 
Treść zapytania w poniższym dokumencie: 
 

 

Formularz oferty:
 

 

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1 - Unieważnione

Zapytanie ofertowe nr 1 - wdrożenie innowacyjnego systemu IT typu B2B do zarządzania flotą taksówek oraz jego integracji z systemami głównych partnerów Spółki. 

Treść zapytania w poniższym dokumencie: 
 
 
 
Aktualizacja terminu składania ofert:
  
 
 
 
Unieważnienie zapaytania ofertowego dotyczącego wykonania prac w ramach Projektu "Wrożenie innowacyjnego systemu IT typu B2B do zarządzania flotą taksówek oraz jego integracji z systemami głównych partnerów Spółki"