Projekty

Projekt 2015-02-05 - Unieważniony

                                                                                             
 
 

Warszawa, 11/03/2015

 

Szanowni Państwo,

 

Korzystając z uprawnienia zastrzeżonego w pkt. 4. Zapytania Ofertowego 2015-02-05 Ecocar unieważnia  przedmiotowy przetarg bez podawania przyczyn.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.