Projekty

Rozstrzygnięcie Postępowania 2015-04-27

                                                                                             
 
 

Warszawa, 27/05/2015

Niniejszym informujemy, że w wyniku porównania ofert najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta firmy:

Polskie Centrum Innowacji Rolnych sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach.

W związku z tym firma ta została wybrana do realizacji projektu. Wszystkim pozostałym Oferentom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.