Usługi

Przewóz Dzieci

Skorzystaj z wyjątkowej oferty przewozu Twoich dzieci. Pełny komfort i bezpieczeństwo.

Przewóz Dzieci

Oferta przewozu taksówkowego dedykowana jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat, którą można zrealizować bez opieki osoby dorosłej.

Usługa ta jest realizowana wyłącznie na podstawie uprzednio zawartej umowy pomiędzy EcoCar S.A. oraz rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka. Umowa ta wskazuje na czas i miejsce usługi wraz z dokładną trasą przejazdu, dane osobowe dziecka wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami dotyczącymi transportu (np. choroby przewlekłe, niepełnosprawność ruchowa itd.). Usługa może obejmować także odprowadzenie przez kierowcę dziecka do szkoły oraz jego odebranie i przyprowadzenie go do samochodu. Po zakończeniu usługi odbiór dziecka może nastąpić wyłącznie przez osobę wskazaną w umowie.

Informacje dodatkowe:

  • flota EcoCar S.A. składa się z maksymalnie dwuletnich, licencjonowanych samochodów w najwyższym standardzie oraz nienagannym stanie technicznym i estetycznym;
  • niemal każda taksówka EcoCar S.A. jest wyposażona w podstawkę lub  fotelik ochronny;
  • trasa przejazdu jest ustalana przez EcoCar S.A. i nie może zostać zmieniona przez kierowcę bez zgody Biura Obsługi Klienta;
  • dzięki wyposażeniu taksówek w GPS i system telemetryczny, istnieje możliwość bieżącego (on-line) monitorowania trasy przejazdu samochodu za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego, do którego dostęp ma wyłącznie osoba upoważniona;
  • każdy kierowca realizujący usługę posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, doskonałą znajomość topografii terenu miasta i okolic, nigdy nie był karany oraz został przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • dla większej grupy oferujemy wynajem 8-osobowego busa

Jak zamówić usługę? 

tel. 123456789

e-mail: bok@ecocar.pl